Linka bezpečí a pomoci

Bez obav se můžeme pustit do jakékoliv konverzace! Stačí zmáčknout nouzové tlačítko a trápení či obavy svěřit operátorům služby Anděl na drátě. Ztráta partnera, strach ze stáří, ze samoty, ze ztráty zdraví – o všech těchto tématech umíme hovořit, naslouchat klientům a společně hledat řešení. Naši operátoři jsou proškoleni ve všech tématech sociální komunikace a krizové psychologické intervence. Linka bezpečí pro seniory rovněž pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Linku bezpečí pro seniory poskytují osoby se zdravotním postižením.

Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.