Komu je služba „Anděl na drátě“ určena?

  • všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Může se jednat o vaše rodiče či prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoli jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení či chronické zdravotní obtíže: kardiovaskulární onemocnění, sníženou pohyblivost, diabetes, problémy se srážlivostí krve apod.,
  • je stejně tak vhodná i pro osoby, které jsou propuštěny z nemocnice do domácího léčení,
  • všem, kteří žijí osaměle a ocitli se v bludném kruhu izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti

Bez obav se můžeme pustit do jakékoliv konverzace! Stačí zmáčknout nouzové tlačítko a trápení či obavy svěřit operátorům služby Anděl na drátě. Ztráta partnera, strach ze stáří, ze samoty, ze ztráty zdraví – o všech těchto tématech umíme hovořit, naslouchat klientům a společně hledat řešení. Naši operátoři jsou proškoleni ve všech tématech sociální komunikace a krizové psychologické intervence. Anděl na drátě rovněž pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

„Anděl na drátě“ je nejen rádcem, je i spolehlivým a odpovědným pomocníkem pro vše, co senioři potřebují!