Tísňová péče

Tísňová péče „Anděl na drátě“

Máte obavy o zdraví Vašeho blízkého, který žije sám? Obáváte se chvíle, kdy u něj nastane nenadálá krizová situace a jeho život bude záviset na rychlém přivolání pomoci? Pokročilý věk klienta, nevolnost, slabost, přílišná bolest či jiný vážný handicap může vést až k tomu, že si nebude schopen přivolat pomoc vytočením požadované telefonního čísla na svém mobilním telefonu. Chcete poskytnout Vašemu blízkému maximum bezpečí, jistoty a samostatnosti? 

S „Andělem na drátě“ mu pomůžete řešit komplikované životní situace a navíc v jeho přirozeném prostředí doma i venku!

Nemusíte se bát složitého technického zařízení, nastavíme všechno za vás a vy jen máte možnost kdykoliv zmáčknout tlačítko.

Nabízíme Vám NON -  STOP pomoc v krizových situacích!

Žádná další osoba, která by zajišťovala trvalý dohled, žádný odchod do zařízení s trvalou péčí (domov důchodců apod.) není potřeba!

Komu umíme pomoci?

 • všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Může se jednat o vaše rodiče či prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoli jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení či chronické zdravotní obtíže: kardiovaskulární onemocnění, sníženou pohyblivost, diabetes, problémy se srážlivostí krve apod.,
 • je stejně tak vhodná i pro osoby, které jsou propuštěny z nemocnice do domácího léčení,
 • všem, kteří se ocitli v ohrožení druhou osobou (přepadení, pocit ohrožení).

Jak funguje přivolání pomoci služby „Anděl na drátě“? 

U klienta dojde k pádu, delší nehybnosti či klient zmáčkne sos tísňové tlačítko. Ze zařízení (hodinky s sos tlačítkem, sos tísňové tlačítko na krk) se ozve hlas operátora. Současně mohou být aktivovány nouzové kontakty na členy rodiny, sousedy či přátele. Pokud je to nutné, na pomoc vyjíždí vozidlo lékařské záchranné služby.  Operátor je s klientem stále v kontaktu až do úplného vyřešení celé situace.  

Stačí stisknout tlačítko!

Služba Anděl na drátě těží z moderních komunikačních technologií. Její princip spočívá v tom, že klient služby má stále na dosah malé elektronické zařízení s jediným tlačítkem. Stisknutím sos tísňového tlačítka se dostává do péče vysoce profesionalizované služby proškolených asistentů.  Klient hlasovou formou komunikuje s operátorem a ten rozhodne o dalším postupu a formě zajišťované pomoci.

 • Zařízení fungují po celé republice, kde je dostupný GSM signál.
 • Hovor je zdarma v rámci paušálu za využívání asistenční  péče.

Čemu služba „Anděl na drátě“ předchází? 

Především výrazně snižuje rizika z následků nehody seniora. Je nutno si uvědomit, že pády jsou jednou z nejčastějších příčin zranění seniorů a jejich následné hospitalizace. Statistiky potvrzují, že pokud se k seniorovi, který náhle upadne, dostane odborná pomoc do 60 minut, ve většině případů se jeho další život obejde bez trvalých zdravotních následků. Naší službou tedy prodlužujeme jeho nezávislost a samostatnost o mnoho let. SOS tísňové tlačítko pro seniory snižuje riziko nutné hospitalizace, potažmo zkracujeme dobu případné hospitalizace. 

S každým klientem zpracujeme individuální sociální šetření!

S klientem a jeho rodinou zpracujeme prostřednictvím jednoduchého formuláře tzv. plán péče, který obsahuje mj.:

 • kontaktní údaje klienta, jeho rodiny a přátel, ideálně sousedů nebo třeba i nejbližší pečovatelské služby a policejní služebny,
 • základní zdravotní data klienta, léky které užívá, občasné zdravotní komplikace, kontakt na jeho lékaře,
 • obvyklý týdenní harmonogram, např. pravidelné procházky a návštěvy míst (nákup potravin, pošta, knihovna, přátelé atd.),
 • osobu v blízkém okolí klienta, která má náhradní klíč od bytu.

Rozpoznáme kritickou situaci!

Díky těmto získaným informacím jsme schopni nastavit na přístroji i jeho další důležité funkce! Zařízení tak například samo rozpozná, že klient nefunguje standardně a dokáže v kombinaci s dalšími sofistikovanými čidly (senzory) vyhodnotit jeho momentální situaci.
Naše přístroje například rozpoznají, zda klient upadl, či neobvyklou, déle trvající nehybnost. V takovém případě vyšle tísňový signál.
Všechna zařízení obsahují vysílač GPS, který  přesně  lokalizuje, v jakém místě se klient nachází!

Monitorování pohybové aktivity přináší klientovi:

 • jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci, a to v místě, kde ji potřebuje,
 • mnohem větší možnosti realizovat své denní aktivity (nákupy, procházky), klient se již nebude muset nijak omezovat a může se tak přirozeně udržovat v dobré kondici,
 • samostatnost a plnohodnotný život v přirozeném prostředí - v pohodlí domova!
S Andělem na drátě získáte opět sebedůvěru ve vlastním prostředí!

Díky monitorování pohybové aktivity seniora a automatickému spuštění alarmu v případě nenadálé situace, může mít senior i jeho rodina jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci, a to v místě, kde ji potřebuje!
Získáte tak větší sebedůvěru ve vlastním prostředí a nemusí si odepírat Vaše oblíbené činnosti kvůli obavám z nečekaných problémů.

„Anděl na drátě“ dokáže mnohem víc!

Pravidelnou kontrolu stavu klienta – každý den můžeme seniorovi volat na SOS přívěsek a přesvědčit se, zda je v pořádku.
Užívání léků - Pravidelně budeme seniorovi připomínat, že si má vzít svůj lék. Tímto předcházíme pozdějším vážnějším komplikacím.

Omylem stisknete SOS tlačítko? To vůbec nevadí!
Jsme na to připraveni. Zkontrolujeme stav klienta a až poté voláme IZS!

Komplexní dohledovou a asistenční službu „Anděl na drátě“ poskytují osoby se zdravotním postižením.

Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.

„Anděl na drátě“ je nejen rádcem, je i spolehlivým a odpovědným pomocníkem pro vše co senioři potřebují!

99 % seniorů nechce žít v domově důchodců, chtějí žít doma! S naší komplexní službou jim toto přání můžete splnit!

Andělé na drátě nikdy nespí! Proto se nemůže stát, že by bylo na druhém konci obsazeno! Nemusíte mít ani obavy z tónu neexistujícího čísla!