Linka pomoci seniorům

 

Nejste na to sami

Ve stávající situaci omezujících opatření v důsledku koronaviru se ocitají mnozí senioři ve stále větší izolaci. V objemu informací, nových nařízení a omezení se ne vždy orientují a rozumí jim, nebo potřebné informace vůbec nemají a nevědí na koho se obrátit. Obzvláště u osaměle žijících seniorů mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu, které mohou vést i ke zhoršení zdravotního stavu.

Proto je důležité, aby měli na blízku asistenty, kteří aktuální situaci vysvětlí, poradí a pomohou, či projevenou empatií a dobrým slovem seniora povzbudí. Pravidelně, ve zvoleném intervalu uživatelům volají a ověřují, zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují, jak se jim daří a jestli nepotřebují s něčím pomoci či něco zařídit. Poskytnou poradenství ohledně dalších sociálních služeb či zprostředkují kontakty se společenským prostředím.

 

Pomoc a podpora stále nablízku

Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Obratem voláme zpět a pro zařazení mezi uživatele nám stačí znát jméno, telefonní číslo a adresu osoby, které budeme volat. Po nastavení požadavků a ověření souhlasu uživatele s poskytováním služby dojde k  její aktivaci. Uživatel se k ničemu nezavazuje, nic neplatí a službu může kdykoliv ukončit.

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb s pověřením státu (MPSV).

Linka Pomoci seniorům není linkou tísňové péče. Tísňová péče Anděl na drátě je určena  seniorům u kterých je, v důsledku zhoršování zdravotního stavu, zvýšené riziko pádů či ohrožení zdraví a života. K poskytování této služby je nezbytné SOS komunikační zařízení (chytré hodinky). Při zahájení služby tísňové péče poskytujeme nyní toto SOS zažízení po neomezenou dobu ZDARMA + službu do 31.3.2022 také ZDARMA.

Součástí služby je rovněž Linka pomociPoradna pro seniory, Čtení z knihovny Anděla na drátě a neomezené volání
 

 

Čtení z knihovny Anděla na drátě

Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech nabízíme seniorům výběr z obsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů. Rozšířili jsme tím možnosti naší komunikace o čtení a příspěvky od známých herců.