Linka pomoci seniorům

 

Nejste na to sami

Ve stávající situaci omezujících opatření v důsledku koronaviru se ocitají mnozí senioři ve stále větší izolaci. V objemu informací, nových nařízení a omezení se ne vždy orientují a rozumí jim, nebo potřebné informace vůbec nemají a nevědí na koho se obrátit. Obzvláště u osaměle žijících seniorů mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu, které mohou vést i ke zhoršení zdravotního stavu.

Proto je důležité, aby měli na blízku asistenty, kteří aktuální situaci vysvětlí, poradí a pomohou, či projevenou empatií a dobrým slovem seniora povzbudí. Pravidelně, ve zvoleném intervalu uživatelům volají a ověřují, zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují, jak se jim daří a jestli nepotřebují s něčím pomoci či něco zařídit. Poskytnou poradenství ohledně dalších sociálních služeb či zprostředkují kontakty se společenským prostředím.

 

Pomoc a podpora stále nablízku

Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz. Obratem voláme zpět a pro zařazení mezi uživatele nám stačí znát jméno, telefonní číslo a adresu osoby, které budeme volat. Po nastavení požadavků a ověření souhlasu uživatele s poskytováním služby dojde k  její aktivaci. Uživatel se k ničemu nezavazuje, nic neplatí a službu může kdykoliv ukončit.

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních služeb s pověřením státu (MPSV).

Linka Pomoci seniorům není linkou tísňové péče. Tísňová péče Anděl na drátě je určena  seniorům u kterých je, v důsledku zhoršování zdravotního stavu, zvýšené riziko pádů či ohrožení zdraví a života. K poskytování této služby je nezbytné SOS komunikační zařízení (chytré hodinky). Při zahájení služby tísňové péče poskytujeme nyní toto SOS zařízení ZDARMA po celou dobu užívání služby. Akce platí při objednání od 1.2.2024 do naplnění kapacity akce, nejpozději však do 31.3.2024. Doporučujeme rozhodnutí neodkládat, množství uchazečů je limitováno.

Součástí služby je rovněž Linka pomociPoradna pro seniory, Čtení z knihovny Anděla na drátě a neomezené volání
 

 

Čtení z knihovny Anděla na drátě

Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech nabízíme seniorům výběr z obsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů. Rozšířili jsme tím možnosti naší komunikace o čtení a příspěvky od známých herců.