Linka pomoci a bezpečí

Linka pomoci a bezpečí „Anděl na drátě“

NON – STOP linka pro uživatelé služby při úzkostných a depresivních pocitech, pomoc při strachu ze samoty.

Proč vznikla linka pomoci pro uživatele služby?

  • Naše doba je plná spěchu a překotných změn.
  • Zejména starší lidé se již těmto změnám obtížněji přizpůsobují.
  • Často na ně a jejich svět nemáme dostatek času.
  • Chybí to základní, co je člověku vlastní – možnost si s někým popovídat o svých bolestech, trápeních a obavách. 

To, co není vyřčeno, se může dostat na povrch náhle ve formě úzkosti, duševního rozkladu, deprese a „černých myšlenek“. O to podstatnější je, aby v těchto chvílích byl někdo na blízku, kdo dokáže naslouchat, poradit, kdo umí projevit empatii - linka pomoci pro uživatele !

Linku bezpečí pro uživatele poskytují osoby se zdravotním postižením.

Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.

Co Linka pomoci a bezpečí služby „Anděl na drátě“ nabízí?

Bez obav se můžeme pustit do jakékoliv konverzace! Stačí zmáčknout nouzové tlačítko, a trápení, obavy svěřit operátorům služby Anděl na drátě. Ztráta partnera, strach ze stáří, ze samoty, ze ztráty zdraví – o všech těchto tématech umíme hovořit, naslouchat klientům a společně hledat řešení. Naši operátoři jsou proškoleni ve všech tématech sociální komunikace a krizové psychologické intervence. Linka bezpeční  rovněž pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.