Cena

Při zahájení služby Vám poskytneme SOS chytré zařízení zdarma po celou dobu užívání. Akce platí při objednání od 1.9.2023 do 30.9.2023. Doporučujeme rozhodnutí neodkládat, množství uchazečů je limitováno.  

Nasloucháme, poradíme a pomůžeme
v kteroukoli denní či noční hodinu!

 Sociální služba tísňové péče

"Anděl na drátě" Komplet

 • SOS tlačítko přivolání pomoci
 • Automatické přijetí hovoru po aktivaci alarmu (hlasitá komunikace - hands free)
 • GPS lokalizace klienta po stisknutí alarmu
 • Automatická detekce nepohybu a krizových stavů
 • Koordinace asistence ve spolupráci s rodinou, složkami IZS  
 • Příjem hovorů od rodiny a přátel (příchozí hovory až ze 12 -ti volitelných čísel)
 • Nepřetržitá kontrola funkčnost, správného používání zařízení a  stavu nabití 
 • Nastavení  služeb dle individuálních potřeb a zdravotního stavu klienta
 • Spolupráce s pečovatelskou agenturou seniora 
 • Poskytování základního sociálního poradenství
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

380 Kč měsíčně

Další možnosti rozšíření výše uvedených služeb:

"Anděl na drátě" Komplet plus

 • Připomínání užívání léků až 3 x denně
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu 1 x denně 
 • Neomezené volání z SOS komunikačního zařízení v rámci vlastních odchozích hovorů
 • Čtení z audioknihovny Anděla na drátě

450 Kč měsíčně

"Anděl na drátě" Komplet extra

 • Připomínání užívání léků až 7 x denně
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu 3 x denně 

550 Kč měsíčně

Častý dotaz klientů služby „Anděl na drátě“ je, zda se platí náklady za kartu SIM. Nikoli, náklady na SIM kartu jsou již obsaženy v primárním poplatku za službu.

99 % seniorů nechce žít v domově důchodců, chtějí žít doma! S naší komplexní službou jim toto přání můžete splnit!

SOS tísňová zařízení, to je nejmodernější technologie na dosah! Není nic lepšího, než vědět, že pouhým letmým dotykem tlačítka si váš (pra)rodič dokáže sám přivolat pomoc!

CENA ZAŘÍZENÍ (JENORÁZOVĚ)

Zařízení cena pořízení včetně DPH
Hodinky eWatch (sos bezdrátový náramek pro seniory) 2.580 Kč
Chytrá krabička eSafe (sos přívěsek pro seniory) 2.580 Kč

Po ukončení platnosti výše uvedené akce SOS zařízení ZDARMA (nejpozději 30.9.2023), tedy objednání služby po tomto datu, mohou noví zájemci využít standardní možnost pronájmu SOS zařízení.