Pomáháme

Dohledovou a tísňovou péči pro seniory a další potřebné

Linku důvěry pomáhající seniorům vystoupit z bludného kruhu osamění

Poradnu chránící seniory před podvodnými a nekalými praktikami dodavatelů