Podpora a tísňová péče zdarma

 

Pomoc a tísňová péče do 30.6.2021 ZDARMA

Ve stávající situaci nouzového stavu a omezujících opatření v důsledku koronaviru se ocitají mnozí senioři ve stále větší izolaci. Obzvláště u osaměle žijících seniorů mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu, které mohou vést i ke zhoršení zdravotního stavu.

Proto je důležité, aby měli na blízku asistenty, kteří aktuální situaci vysvětlí, poradí a pomohou, či projevenou empatií a dobrým slovem seniora povzbudí. Pravidelně, ve zvoleném intervalu uživatelům volají a ověřují, zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují, jak se jim daří a jestli nepotřebují s něčím pomoci či něco zařídit. Poskytnou poradenství ohledně dalších sociálních služeb či zprostředkují kontakty se společenským prostředím.

Pomoc a podpora stále nablízku

Seniorům, kteří v důsledku zhoršování zdravotního stavu čelí riziku pádů či ohrožení zdraví a života je určena tísňové péče. Anděl na drátě nyní služby tísňové péče včetně komunikačního zařízení poskytuje ZDARMA a to až do 30. června 2021. Po uplynutí této doby a zájmu uživatele v pokračování služby, platí nadále měsíční poplatek 380 Kč a SOS zařízení zůstává v jeho majetku. V opačném případě se služba ukončí a uživatel vrátí SOS zařízení zpět poskytovateli.

Součástí služby je rovněž Linka pomoci,  Poradna pro seniory , Čtení z knihovny Anděla na drátě a neomezené volání

Bližší informace na bezplatné lince 800 555 655

Výše uvedená akce platí při objednání od 1.11.2020 do naplnění kapacity akce, nejpozději však do 10.12.2020. Doporučujeme rozhodnutí neodkládat, množství uchazečů je limitováno. 

 

Čtení z knihovny Anděla na drátě

Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech nabízíme seniorům výběr z obsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů. Rozšířili jsme tím možnosti naší komunikace o čtení a příspěvky od známých herců.