O službě Anděl na drátě

previous next

Nasloucháme, poradíme a pomůžeme v kteroukoli denní či noční hodinu!

Nabízíme vám vysoce kvalitní a především komplexní služby při poskytování a provozu: 

  • Asistenční a tísňové péče pro seniory
  • Linky důvěry pomáhající seniorům vystoupit z bludného kruhu osamění
  • Poradny chránící seniory před podvodnými a nekalými praktikami dodavatelů

Více o službách

Komplexní dohledovou a asistenční službu „Anděl na drátě“ poskytují osoby se zdravotním postižením 

Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým slovem, radou i povzbuzením.

„Anděl na drátě“ je nejen rádcem, je i spolehlivým a odpovědným pomocníkem pro vše co senioři potřebují!

Financování služby

Tísňovou péči "Anděl na drátě" zajišťujeme jako sociální službu registrovanou dle §41 zákona č.108/2006 od září 2017.

Tyto sociální služby jsou nekomerční (nevýdělečnou) činností, kdy platba od uživatelů (380 Kč/měsíčně) představuje necelých 13% ze skutečně vynaložených nákladů. Zbytek finančních prostředků jsme v letech 2017 a 2018 pokrývali z vlastních zdrojů z jiné ekonomické činnosti, příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), ale hlavně za pomoci sponzorských darů a příspěvku od soukromých právnických i fyzických osob – viz. Partneři a dárci

S účinností od 1.1.2019 máme pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby v obecném hospodářském zájmu.

Po započtení těchto příjmů a přímé platby od seniorů si zbylou část ve výši cca 20% musíme zajistit formou darů a sponzorských příspěvků od soukromých fyzických a právnických osob. To se nám díky vstřícnosti a štědrosti těchto soukromých osob daří zajišťovat a všem těmto patří náš velký respekt a poděkování.