Cena

Nasloucháme, poradíme a pomůžeme
v kteroukoli denní či noční hodinu!


Komplexní péče  "Anděl na drátě" zahrnuje a obsahuje veškeré tyto služby a činnosti

Asistenční a tísňové péče (nepřetržitě 24 hodin denně, 7dní v týdnu)

 • Automatická detekce pádu a krizových stavů
 • SOS tlačítko přivolání pomoci
 • Automatické přijetí hovoru po aktivaci alarmu (hlasitá komunikace - hands free)
 • GPS lokalizace klienta po stisknutí alarmu
 • Koordinace asistence ve spolupráci s rodinou, složkami IZS  
 • Příjem hovorů od rodiny a přátel (příchozí hovory až ze 12 -ti volitelných čísel)
 • Nepřetržitá kontrola funkčnost,správného používání zařízení a  stavu nabití 
 • Nastavení  služeb dle individuálních potřeb a zdravotního stavu klienta
 • Spolupráce s pečovatelskou agenturou seniora 
 • Připomínání užívání léků, pravidelné kontaktování 

Vlastní volání ze zařízení členům rodiny, přátelům a znamým (odchozí i příchozí hovory)

 • Neomezené volání na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU
 • Bez mobilního telefonu, bez plateb za SIM kartu - úspora za dobíjení kreditu či paušálu SIM na svém mobilním telefonu

Linka důvěry a bezpečí pro seniory

 • NON – STOP pomoc při úzkostných, tísnivých a depresivních pocitech, pomoc při strachu ze samoty

Poradna pro seniory

 • Pomoc a rada před podvodnými a nekalými obchodními a dodavatelskými praktikami (podomní prodejci, telefonické nabídky atp.)
 • Pomoc se vším co senioři potřebují pro chod své domácnosti zajistit - zprostředkování řemeslníka s následnou kontrolou spokojenosti a vyúčtování dané služby
 • Poskytování základního sociálního poradenství.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


SLUŽBA KOMPLEXNÍ PÉČE

Paušální platba ve výši 380 Kč měsíčně.


Častý dotaz klientů služby „Anděl na drátě“ je, zda se platí náklady za kartu SIM. Nikoli, náklady na SIM kartu jsou již obsaženy v primárním poplatku za službu.

99 % seniorů nechce žít v domově důchodců, chtějí žít doma! S naší komplexní službou jim toto přání můžete splnit!

SOS tísňová zařízení, to je nejmodernější technologie na dosah!

CENA ZAŘÍZENÍ (JENORÁZOVĚ)

Zařízenícena pořízení včetně DPH
Hodinky eWatch (sos bezdrátový náramek pro seniory)2.580 Kč
Chytrá krabička eSafe (sos přívěsek pro seniory)2.580 Kč

Není nic lepšího, než vědět, že pouhým letmým dotykem tlačítka si váš (pra)rodič dokáže sám přivolat pomoc!

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY

Tísňovou péči "Anděl na drátě" zajišťujeme jako sociální službu registrovanou dle §41 zákona č.108/2006 od září 2017.

Tyto sociální služby jsou nekomerční (nevýdělečnou) činností, kdy platba od uživatelů (380 Kč/měsíčně) představuje necelých 13% ze skutečně vynaložených nákladů. Zbytek finančních prostředků jsme v letech 2017 a 2018 pokrývali z vlastních zdrojů z jiné ekonomické činnosti, příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), ale hlavně za pomoci sponzorských darů a příspěvku od soukromých právnických i fyzických osob – viz. Partneři a dárci

S účinností od 1.1.2019 máme pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby v obecném hospodářském zájmu.

Po započtení těchto příjmů a přímé platby od seniorů si zbylou část ve výši cca 20% musíme zajistit formou darů a sponzorských příspěvků od soukromých fyzických a právnických osob. To se nám díky vstřícnosti a štědrosti těchto soukromých osob daří zajišťovat a všem těmto patří náš velký respekt a poděkování